Skip to content

شما پناهنده جوان و دانش آموزان در بایرن و به دنبال کارعلمی و یا پرکتیک هستید؟ - Sprungbrett into Work

شما پناهنده جوان و دانش آموزان در بایرن و به دنبال کارعلمی و یا پرکتیک هستید؟ پس با استفاده از این وب سایت میتوانید که تمامی امکانات جهت دریافت کار عملی را مشاهده
https://www.sprungbrett-intowork.de/fluechtlinge/?no_cache=1 ادامه مطلب "شما پناهنده جوان و دانش آموزان در بایرن و به دنبال کارعلمی و یا پرکتیک هستید؟ - Sprungbrett into Work"

مشوره برای به رسمیت شناختن اسناد های تحصیلی و یا مسلکی تان

اگر شما در خارج از کشور آلمان آموزش های حرفه ای و یا تحصیلی را تکمیل کرده اید و میخواهید که مدارک تان در آلمان شناخته شود؟
جهت معلومات با آدرس ذیل در تماس شود
http://www.migranet.org/beratungsangebote/anerkennungsberatung/anerkennungsberatung-augsburg
و یا به
anerkennungsberatung(at)tuerantuer.de


سازمان کاریابی در شهر پاسو

ادغام پناهنده گان - سازمان کاریابی شهر پاسو کمک های را برای متقاضیان پناهندگی و پناهجویان ارائه میکند.
این خدمات عبارتند از مشوره دهی در قسمت آموزش, پرورش و فراگیری شغل میباشد و این خدمات و برنامه ها را از طریق نوشتن یک پیشنهاد میتوانید مستفید شوید.ادامه مطلب "سازمان کاریابی در شهر پاسو"

انجمن اقتصادی - پروژه FAM

" پروژه "FAM پروژه انجمن اقتصادی در شهر پاسو از اکتوبر سال ۲۰۱۴ بدین سو در قسمت آموزش و دریافت محل آموزش برای پناهجویان و مهاجران تلاش میکند.
تا اینکه آنها را برای کار آماده ساخته و جهت کار به شرکت ها معرفی مینماید و همچنان پروگرام های ذیل را ارایه:
1. کورش های دو ماهه آموزش زبان آلمانی (هفته ۴ ساعت).
2. آموزش های فرهنگی (یک روز در هفته).
3. بازار کاری و برنامه های مربیگری (یک روز در هفته).


ادامه مطلب "انجمن اقتصادی - پروژه FAM"